Informacione

SHMT “Presheva”: Njoftim

N J O F T I M Njoftohen të gjithë të interesuarit se pranimi kërkesave dhe regjistrimi i kandidatëve me korrespodencë për rikualifikim, kualifikim shtesë dhe për nivelin specialistik, për afatin e janarit të vitit shkollor 2019/2020 do të bëhet si vijon: 1. Paraqitja...

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë mësimdhënësit e SHMT “PRESHEVA” në Preshevë  se tremujori i parë të vitit shkollor 2019/20 përfundon më 15.11.2019 (e premte). mbledhjet e këshillit të paraleleve do të mbahen të premtën më datë 15.11.2019  edhe atë: për klasët e para I...

OBJEKTIVAT E ARSIMIT

Ekonomi, e drejta dhe administratë

Shëndetësi dhe mbrojtje sociale

Tregti, turizëm dhe hotelieri

Numri i nxënësve të regjistruar

Numri i punëtorëve

Numri i profileve

Drejtori: Telat Arifi

Mob: 063 803 1169

Tel: 017 669 130

Kontakt

1 + 10 =

Mësimdhënësit e Shkollës së Mesme Teknike “Presheva” në Preshevë.

Kliko këtu

 Orari i mësimit në SHMT “Presheva” – Preshevë

Paradite: Kliko këtu

Pasdite:   Kliko këtu