Ekonomi, e drejta dhe administratë

 • Teknik i ekonomisë
  • Teknik i ekonomisë
  • Klasa I – NUK KA
  • Nxënes:

   Meshkuj 0

   Femra      0

   Gjithsej: 0

   Klasa II– 7

   Nxënes: 

   Meshkuj 14

   Femra      14

   Gjithsej: 28

   Klasa III– 8

   Nxënes: 

   Meshkuj 8

   Femra      14

   Gjithsej: 22

   Klasa IV– 8

   Nxënes: 

   Meshkuj 10

   Femra      13

   Gjithsej: 23