Elektroteknikë

 • Elektroteknik i kompjuterëve
 • Autoelektricist
 • Elektromontues i rrjetit dhe paisjeve
 • Elektroteknik i kompjuterëve
 • Klasa I – 4
 • Nxënes: 
 • Meshkuj 22

  Femra      9

  Gjithsej: 31

  Klasa II– 5

  Nxënes: 

  Meshkuj 18

  Femra     6

  Gjithsej: 24

  Klasa III– 6

  Nxënes: 

  Meshkuj 16

  Femra      4

  Gjithsej: 20

  Klasa IV– 6

  Nxënes: 

  Meshkuj 14

  Femra      7

  Gjithsej: 21

 • Autoelektricist
 • NUK KA
 • Elektroinstalues – Elektromontues i rrjetit dhe paisjeve
 • Klasa I-8
 • Nxënes:

  Meshkuj 23

  Femra      0

  Gjithsej: 23

  Klasa II– 9

  Nxënes: 

  Meshkuj 19

  Femra     0

  Gjithsej: 19

  Klasa III– 10

  Nxënes: 

  Meshkuj 22

  Femra      0

  Gjithsej: 22