Këshillit i shkollës së mesme teknike “Presheva” në Preshevë ka këtë përbërje:

  1. Raif Veliu         (nga radhët e pushtetit lokal)
  2. Arbër Ahmeti                   – II –
  3. Avni Rexhepi                    – II –
  4. Nehat Dalipi    (nga radhët e prindërve)
  5. Florim Salihu                    – II –
  6. Enver Dalipi                      – II –
  7. Ridvan Agushi (nga radhët e të punësuarëve)
  8. Ali Osmani                         – II –
  9. Gordana Jović                   – II –

Mandati i këshillit zgjatë 4 vjet dhe fillon nga data 8.03.2019.