Komunikacion

 • Teknik i komunikacionit rrugorë (gj. serbe)

 • Klasa I – 1 
 • Nxënes:

  Meshkuj 9

  Femra      5

  Gjithsej: 17

  Klasa II– 1

  Nxënes: 

  Meshkuj 11

  Femra      0

  Gjithsej: 11

  Klasa III– 1

  Nxënes: 

  Meshkuj 7

  Femra      1

  Gjithsej: 8

  Klasa IV– 1

  Nxënes: 

  Meshkuj 8

  Femra      7

  Gjithsej: 15

Teknik i komunikacionit rrugorë (gj. shqipe)

Klasa I – 5

Nxënes: 

Meshkuj 16

Femra      12

Gjithsej: 28

Klasa II– 4

Nxënes: 

Meshkuj 16

Femra      12

Gjithsej: 28

Klasa III– 5

Nxënes: 

Meshkuj 24

Femra      7

Gjithsej: 31

Klasa IV– 5

Nxënes: 

Meshkuj 18

Femra      10

Gjithsej: 28