• Your Title Goes Here 50% 50%

Makineri dhe përpunim i metaleve

 • Teknik i makinerisë për konstruktim kompjuterik
 • Teknik për dirigjim kompjuterik
 • Automekanik
 • Saldues
 • Teknik për dirigjim me kompjutorë (CNC)
 • Klasa I – 3
 • Nxënes: 

Meshkuj 21

Femra      6

Gjithsej: 27

Klasa II– 3

Nxënes: 

Meshkuj 16

Femra      7

Gjithsej: 23

Klasa III– 4

Nxënes: 

Meshkuj 6

Femra      11

Gjithsej: 17

Klasa IV– 4

Nxënes: 

Meshkuj 16

Femra      5

Gjithsej: 21

 

 • Teknik i makinerisë për konstruktim kompjuterik
 • Klasa I – 2
 • Nxënes: 

Meshkuj 23

Femra      6

Gjithsej: 29

Klasa II– 2

Nxënes: 

Meshkuj 17

Femra      13

Gjithsej: 30

Klasa III– 2

Nxënes: 

Meshkuj 11

Femra      71831

Klasa IV– 3

Nxënes: 

Meshkuj 13

Femra      10

Gjithsej: 23

 

 • Automekanik
 • Saldues
 • I – 7
 • Nxënes: 

  Meshkuj 18

  Femra      0

  Gjithsej: 18

 • Klasa II– 8

  Nxënes: 

  Meshkuj 17

  Femra      0

  Gjithsej: 17

  Klasa III– 9

  Nxënes: 

  Meshkuj 9

  Femra      0

  Gjithsej: 9